M-Blog

Liczba 3

Liczba 3

Co o niej wiemy?

O każdej liczbie możemy dość sporo opowiadać, poszukiwać różnych jej własności, poszukiwać jej znaczenia w życiu, kulturze, itd. Przyjrzyjmy się zatem naszej trójce. 

 

Liczba 3 w nauce

 • 3 jest drugą najmniejszą liczbą pierwszą i pierwszą nieparzystą liczbą pierwszą.
 • Trójkąt składa się z trzech boków. Jest to najmniejszy wielokąt, który nie ma przekątnych.
 • Podczas wykonywania szybkich przybliżeń, 3 jest dość dokładnym przybliżeniem liczby π = 3,1415... i bardzo dużym przybliżeniem e = 2,71828...
 • 3 to pierwsza liczba pierwsza Mersenne'a, jak również drugi wykładnik liczby pierwszej Mersenne'a i drugi podwójny wykładnik liczby pierwszej Mersenne'a, odpowiednio dla 7 i 127.
 • 3 jest również pierwszą z pięciu znanych liczb pierwszych Fermata, które obejmują 5, 17 , 257 i 65537.
 • 3 to druga liczba pierwsza Fibonacciego (i druga liczba pierwsza Lucasa), druga liczba pierwsza Sophie Germain, trzecia liczba Harshada o podstawie 10 i druga silnia pierwsza, ponieważ jest równa 2! + 1.
 • 3 jest drugą i jedyną pierwszą liczbą trójkątną, a Gauss udowodnił, że każda liczba całkowita jest sumą co najwyżej 3 liczb trójkątnych .
 • 3 to liczba niewspółliniowych punktów potrzebnych do wyznaczenia płaszczyzny, okręgu i paraboli .
 • Trzy to jedyna liczba pierwsza, która jest o jeden mniejsza od idealnego kwadratu.
 • Liczba naturalna jest podzielna przez trzy, jeśli suma jej cyfr jest podzielna przez 3. Na przykład liczba 21 jest podzielna przez trzy (3 razy 7), a suma jej cyfr wynosi 2 + 1 = 3.
 • Trzy z pięciu brył platońskich mają trójkątne ściany – czworościan, ośmiościan i dwudziestościan. Ponadto trzy z pięciu brył platońskich mają wierzchołki, w których spotykają się trzy ściany - czworościan, sześcian i dwunastościan. Co więcej, tylko trzy różne typy wielokątów składają się na ściany pięciu brył platońskich – trójkąt, kwadrat i pięciokąt.
 • Istnieją tylko trzy różne pandiagonalne magiczne kwadraty 4 × 4 .
 • Według Pitagorasa i szkoły pitagorejskiej liczba 3, którą nazwali triadą , jest najszlachetniejszą ze wszystkich cyfr, ponieważ jest jedyną liczbą, która jest równa sumie wszystkich wyrazów poniżej i jedyną liczbą, której suma z poniższymi równa się iloczynowi ich i siebie.
 • Trisekcja kąta była jednym z trzech słynnych problemów starożytności.
 • Geometria ma trzy wymiary przestrzenne.
 • Cyfra rzymska III oznacza gigantyczną gwiazdę w schemacie klasyfikacji widmowej Yerkesa.
 • Trzy to liczba atomowa litu.
 • Trzy to kod ASCII „Końca tekstu”.
 • Trzy to liczba wymiarów, które ludzie mogą dostrzec. Ludzie postrzegają wszechświat jako trzy wymiary przestrzenne, ale niektóre teorie, takie jak teoria strun, sugerują, że jest ich więcej.
 • Trzy to liczba generacji elementarnych fermionów zgodnie ze standardowym modelem fizyki cząstek elementarnych.
 • Trójkąt , wielokąt z trzema krawędziami i trzema wierzchołkami, jest najbardziej stabilnym kształtem fizycznym. Z tego powodu jest szeroko stosowany w budownictwie, inżynierii i projektowaniu.
 • Zdolność ludzkiego oka do rozróżniania kolorów opiera się na różnej wrażliwości różnych komórek siatkówki na światło o różnych długościach fal. Ponieważ ludzie są trójchromatyczni, siatkówka zawiera trzy rodzaje komórek receptorowych koloru.
 • Istnieją trzy podstawowe kolory w modelach addytywnych i subtraktywnych.

   

Liczba 3 w Chrześcijaństwie

Trzej Królowie symbolizują

 • 3 etapy życia człowieka
 • 3 znane wówczas kontynenty
 • 3 kolory skóry
 • Melchior to biały sędziwy mężczyzna,
 • Kacper to mężczyzna o orientalnych rysach,
 • Baltazar to młody czarnoskóry mężczyzna.

Królowie przynieśli trzy dary, którym również przypisywana jest symbolika:

 • kadzidło dla Boga
 • złoto dla Króla
 • mirra dla człowieka

Ponadto

 • Bóg występuje w Trzech Osobach
 • Trzeciego dnia Bóg stworzył ląd i rośliny
 • Trzeciego dnia zmartwychwstał Chrystus

 

Liczba 3 w Judaizmie

 • Noe miał trzech synów: Ham , Shem i Japheth
 • Trzej patriarchowie : Abraham , Izaak i Jakub
 • Prorok Balaam trzykrotnie zbił swojego osła.
 • Prorok Jonasz spędził trzy dni i trzy noce w brzuchu dużej ryby
 • Trzy działy spisanej Tory : Tora (Pięć ksiąg Mojżesza), Nevi'im (Prorocy), Ketuvim (Pisma)
 • Trzy podziały narodu żydowskiego: Kohen , Lewita , Izrael
 • Trzy codzienne modlitwy : Shacharit , Mincha , Maariv
 • Trzy posiłki szabatowe
 • Szabat kończy się, gdy na nocnym niebie pojawią się trzy gwiazdy
 • Trzy święta pielgrzymkowe : Pascha , Szawuot , Sukkot
 • w wyliczance echad mi jodea („kto wie, co to jest jeden?”), tradycyjnie recytowanej w święto Paschy, pojawia się „ja wiem, co to jest trzy: trzech jest praojców: Abraham, Izaak i Jakub”.

 

Liczba 3 w Mitologii greckiej

 • trzej bogowie (Zeus, Posejdon i Hades) podzieli się władzą nad światem (niebem, morzem i światem podziemnym).
 • trójząb Posejdona, trzygłowy pies Hadesa
 • Trójki bóstw: 3 Mojry / 3 Charyty/ 3 Erynie

 

Liczba 3 i inne triady boskie

 • w Egipcie: Ozyrys, Izyda, Horus
 • u Hetytów: Teszuba, Taszmiszu, Szauszka
 • w hinduizmie: Brahma, Wsznu, Siwa
 • u Greków: Zeus, Posejdon, Hades
 • u Rzymian – trójca Kapitolińska: Jowisz, Junon, Minerwa

 

Liczba 3 w Islamie

 • Trzy podstawowe zasady tradycji szyickiej: Tawhid (Jedność Boga), Nabuwwa (Koncepcja Proroctwa), Imama (Koncepcja Imama)

 

Liczba 3 w Buddyzmie

 1. Potrójne Bodhi (sposoby zrozumienia końca narodzin) to Budhu, Pasebudhu i Maharahath.
 2. Trzy Klejnoty, trzy rzeczy, w których buddyści szukają schronienia .

 

Liczba 3 w Shinto

 • Cesarskie regalia Japonii miecza, lustra i klejnotu.

 

Liczba 3 w Taoizmie

 • Trzy skarby (chiński :三寶; pinyin: sānbǎo ; Wade-Giles: san-pao ), podstawowe cnoty w taoizmie.
 • Trzech Dantian
 • Trzy linie trygramu
 • Trzech Władców: Niebo Fu Xi (Ręka – Głowa – Oko), Ludzkość Shen Nong (Jednostka 69), Piekło Nüwa (Stopa – Brzuch – Umbiculus).

 

Liczba 3 w Hinduizmie

 • Trimurti : Brahma Stwórca, Wisznu Obrońca i Śiwa Niszczyciel.
 • Trzy guny znalezione w szkole filozofii hinduskiej Sankhja.
 • Trzy ścieżki do zbawienia w Bhagawadgicie nazwane Karma Jogą, Bhakti Jogą i Jnana Jogą.

 

Liczba 3 w Zoroastrianizmie

 • Trzy cnoty Humata , Hukhta i Huvarshta (Dobre Myśli, Dobre Słowa i Dobre Uczynki) są podstawową zasadą w zaratusztrianizmie .

 

Liczba 3 w Mitologii nordyckiej

 • Trzy to bardzo znacząca liczba w mitologii nordyckiej, wraz z jej mocami 9 i 27.
 • Przed Ragnarök będą trzy surowe zimy bez lata, Fimbulwinter .
 • Odyn zniósł trzy trudności na Drzewie Świata w swoich poszukiwaniach run : powiesił się, zranił się włócznią i cierpiał głód i pragnienie.
 • Bor miał trzech synów, Odyna , Vili i Vé .

 

Liczba 3 w innych religiach

 • Wiccańska zasada trzech.
 • Synowie Kronosa: Zeus, Posejdon i Hades.
 • Słowiański bóg Triglav ma trzy głowy.

 

Liczba 3 w sentencjach, powiedzeniach i przesądach

 • Tres faciunt collegium – trzej tworzą zgromadzenie
 • Omne trinum perfectum – wszystko, co potrójne, jest doskonałe
 • Gdy Trzej Królowie ciepłem darzą, gospodarze o wiośnie gwarzą.
 • Gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie.
 • Kto ziemię w adwenta pruje, ta mu trzy lata choruje.
 • Dobrze się tam dzieje, gdzie dwóch orze, trzeci sieje.
 • U dobrego męża żoneczka jak róża, a u złego draba we trzy lata baba.
 • Aby zdjąć urok, należy trzy razy splunąć przez lewe ramię.
 • Pani młoda na druhny powinna przynajmniej trzy razy się obejrzeć w kościele, żeby te też wychodziły za mąż.
 • Istnieje przesąd, że pechowo jest zapalić trzeciego papierosa od tej samej zapałki lub zapalniczki. Przesąd powstał wśród żołnierzy w okopach pierwszej wojny światowej, kiedy snajper mógł zobaczyć pierwsze światło, wycelować w drugie i strzelić przy trzecim.
 • Pleść trzy po trzy
 • Do trzech razy sztuka
 • Wtrącać swoje trzy grosze

 

Liczba 3 w jednoczesnym wykonaniu czynności

Liczenie do trzech jest powszechne w sytuacjach, gdy grupa ludzi chce wykonać daną czynność jednocześnie, np.: licząc do trzech, na trzy wykonujemy daną czynność. Dlaczego tak często robimy? To proste! Zakładając, że odliczanie działa z jednakową szybkością, pierwsze dwa zliczenia są konieczne do ustalenia szybkości, a liczba „trzy” jest przewidywana na podstawie czasu „jeden” i „dwa” przed nim.

 

Liczba 3 w ekonomii

Dzień trzech wiedźm (ang. triple witching day) – popularna w kręgach ekonomistów nazwa trzeciego piątku każdego trzeciego miesiąca kwartału, kiedy to na giełdach finansowych notuje się największą zmienność.

Godzina trzech wiedźm (ang. triple witching hour) – ostatnia godzina notowań w dniu trzech wiedźm, kiedy wygasają kontrakty terminowe (futures) na indeks, opcje na indeks oraz opcje na akcje, zatem kiedy dochodzi do ustalania cen notowań na rynkach długoterminowych. 

 

Liczba 3 w sporcie

 • W futbolu amerykańskim i kanadyjskim rzut z gry jest wart trzy punkty.
 • W piłce nożnej :
  • Dla celów klasyfikacji ligowej od połowy lat 90. prawie wszystkie ligi przyznawały trzy punkty za zwycięstwo .
  • Mówi się, że drużyna, która zdobyła trzy trofea w sezonie, zdobyła potrójną koronę .
  • Mówi się, że zawodnik, który strzelił trzy gole w meczu, zdobył hat-tricka .
 • W baseballu :
  • Pałkarz wybija po trzecim stricku w dowolnym pojedynczym uderzeniu.
  • Połowa zmiany każdej drużyny kończy się, gdy obrona odnotuje trzy auty (chyba że drużyna gospodarzy trafi w dziewiątej zmianie lub jakiejkolwiek dodatkowej zmianie).
  • W zapisie wyników „3” oznacza pierwszobazowego.
 • W koszykówce :
  • Trzy punkty przyznawane są za kosz wykonany zza wyznaczonego łuku na podłodze.
  • „3 pozycja” to mały napastnik .
 • W kręglach trzy uderzenia kolejno w kręgle nazywane są „indykiem”.
 • W krykiecie melonik, któremu przypisuje się zwolnienia odbijających w trzech kolejnych dostawach, osiągnął „hat-tricka”.
 • W grach gaelickich (gaelicka piłka nożna dla mężczyzn i kobiet, hurling i camogie ) za bramkę, zdobytą, gdy piłka przechodzi pod poprzeczką i między słupkami bramki, przyznawane są trzy punkty.
 • W hokeju na lodzie :
  • Zdobycie trzech bramek nazywane jest „hat-trickiem” (zwykle nie jest łączone w Ameryce Północnej).
  • Drużyna zazwyczaj ma trzech napastników na lodzie w danym momencie.
  • W wrestlingu zawodowym szpilka ma miejsce, gdy przytrzymuje się ramiona przeciwnika o matę, licząc do trzech.
 • W rugby :
  • Udany rzut karny za bramkę lub drop goal jest wart trzy punkty.
  • We francuskiej odmianie systemu punktów bonusowych drużyna otrzymuje dodatkowy punkt w tabeli ligowej, jeśli wygra mecz, zdobywając co najmniej trzy próby więcej niż przeciwnik.
  • Startowy rekwizyt na głowę ma na sobie koszulkę z numerem 3.
 • W lidze rugby :
  • Jedno z dwóch centrów startowych nosi koszulkę z numerem 3. (Wyjątkiem od tej zasady jest Super League , która stosuje statyczną numerację drużyn).
  • „ Threepeat ” to termin oznaczający zdobycie trzech kolejnych mistrzostw.
 • Triathlon składa się z trzech konkurencji: pływania, jazdy na rowerze i biegania.
 • W wielu dyscyplinach sportowych mówi się, że zawodnik lub drużyna zdobywa potrójną koronę, jeśli wygra trzy szczególnie prestiżowe zawody.
 • W siatkówce , po podaniu piłki, drużyny mogą dotknąć piłki trzy razy, zanim zostaną zobowiązane do odbicia piłki na drugą stronę boiska, przy czym definicja „dotyku” jest nieco inna w siatkówce halowej i plażowej.

 

Liczba 3 w tytułach filmów

 • Seria wersji filmowych powieści Trzej muszkieterowie Aleksandra Dumasa: (1921, 1933, 1948, 1973, 1992, 1993 i 2011).
 • 3 Days of the Condor (1975), z udziałem Roberta Redforda, Faye Dunaway , Cliffa Robertsona i Maxa von Sydow.
 • Three Amigos (1986), komedia z udziałem Steve'a Martina, Chevy'ego Chase'a i Martina Shorta.
 • Three Kings (1999), w którym wystąpili George Clooney, Mark Wahlberg, Ice Cube i Spike Jonze.
 • 3 Days to Kill (2014), z udziałem Kevina Costner
 • Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017), z udziałem Frances McDormand, Woody'ego Harrelsona, Sama Rockwella .

 _____________________________________________________________________________________________________________________

To tylko niektóre znaczenia liczby 3. Zachęcam do dalszego zgłębiania tematu :-)

Tomasz Grębski 2023

 

 

Related Articles

logo 2022 joomla footer

© 2022 Tomasz Grębski MATEMATYKA