Informator maturalny od 2015 do 2022

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA
OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE

INFORMATOR
O EGZAMINIE MATURALNYM
Z MATEMATYKI
OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 do 2021/2022

źródło: www.cke.edu.pl
 Informator 2015 w całości do POBRANIA TUTAJ

Aneks do Informatora o egzaminie maturalnym z matematyki obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022

 

Related Articles