Arkusze pokazowe od 2023

ARKUSZE POKAZOWE

NA EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

W ROKU 2023

 

Matematyka - poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MMAP-P0-100-2203)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MMAP-P0-200-2203)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MMAP-P0-300-2203)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MMAP-P0-400-2203)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk (MMAP-P0-660-2203)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MMAP-P0-700-2203)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MMAP-P0-Q00-2203)

Matematyka - poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MMAP-R0-100-2203)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MMAP-R0-200-2203)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MMAP-R0-300-2203)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MMAP-R0-400-2203)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych czarnodruk (MMAP-R0-660-2203)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MMAP-R0-700-2203)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MMAP-R0-Q00-2203)

Related Articles