O mnie

O mnie

 

Wykształcenie:

magister matematyki z przygotowaniem pedagogicznym - 1995 r. - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

   Tytuł pracy magisterskiej: "Twierdzenie Kroneckera i jego zastosowanie w badaniu własności homeomorfizmów lipschitzowskich".

doktor - 2020 r.- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

   Tytuł rozprawy doktorskiej: "Podobieństwo melodii i jego rozpoznawanie przez komputer przy użyciu narzędzi automatycznego uczenia się".

Fragmenty opisu: Tematyka rozprawy doktorskiej ma bardzo interdyscyplinarny charakter. Zawiera zagadnienia z dziedziny sztucznej inteligencji, maszynowego uczenia się, data miningu, kognitywistyki, informatyki, socjologii, filozofii, percepcji, podobieństwa, analogii, kategoryzowania, a przede wszystkim zagadnienia z ulubionych dziedzin autora: matematyki i muzyki. Wymagało to dużo pracy, badań i stworzenia autorskiego oprogramowania komputerowego, a także ogromnego zagłębienia się w problemy sztucznej inteligencji, algorytmów i klasyfikatorów. Sztuczna inteligencja rozwija się bardzo dynamicznie, a przeprowadzone badania pokazały, że można maszynę (komputer) nauczyć "odczuwać" muzykę i jej podobieństwa tak, jak to robi człowiek. Określenie przez maszynę podobieństwa w sposób odpowiadający ludzkiemu odczuciu podobieństwa, jest jednym z wielu etapów do stworzenia czy udoskonalania w pełni inteligentnej maszyny, a osiągnięte wyniki, opisane atrybuty ilościowe czy metody badawcze, przyczyniają się do tego. Można to również wykorzystać przy udoskonalaniu technik wykrywania plagiatów muzycznych. Tematyka rozprawy jest bardzo aktualna i bardzo ważna w dyscyplinie informatyki i rozwoju technik inteligencji obliczeniowej oraz sztucznej inteligencji, o czym mogą świadczyć artykuły naukowe autora rozprawy zaprezentowane na dwóch konferencjach międzynarodowych, gdzie spotkały się z dużym uznaniem i zainteresowaniem.

 

Od 1995 roku: nauczyciel matematyki w Zespole Szkół nr 2 im. Mikołaja Reja w Kraśniku.

Absolwent Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kraśniku

Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Kraśniku

 

 

TytułProfesor Oświaty

Stopień zawodowy: nauczyciel dyplomowanyprofesor oświaty

Uprawnienia maturalne: egzaminator maturalny z matematyki

 

 

Otrzymane nagrody i wyróżnienia:

Tytuł "Za zasługi dla Kraśnika": 2017r.

Tytuł Profesora Oświaty: 2017r.

Medal Komisji Edukacji Narodowej: 2017r.

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej: 2015r.

Nagroda Lubelskiego Kuratora Oświaty: 2013r.

Nagrody Starosty Kraśnickiego: 2001r., 2004r., 2008r., 2013r., 2017r.

Nagrody Dyrektora Szkoły: 1998r., 1999r., 2000r., 2002r., 2003r., 2005r., 2009r., 2010r., 2011r., 2015r., 2016r., 2018r., 2019r., 2020r., 2023r.

logo 2022 joomla footer

© 2022 Tomasz Grębski MATEMATYKA