M-Blog

Statystyka matematyczna

Gorąco polecam!

PWN0.png

Statystyka matematyczna

Wydawnictwo Naukowe PWN ma zaszczyt zaprezentować Państwu najnowszą propozycję wydawniczą z zakresu matematyki, dotyczącą niezwykle ważnej i uniwersalnej wobec wielorakich zastosowań dziedziny – statystyki matematycznej.

Publikacja o tym właśnie tytule: STATYSTYKA MATEMATYCZNA powstała ze względu na brak aktualnego całościowo podejmującego temat podręcznika stricte do tego przedmiotu i jest efektem wieloletnich wykładów na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, prowadzonych przez Autora tej książki – prof. dra hab. Przemysława Grzegorzewskiego.

Celem Autora książki przy jej pisaniu była dbałość o równowagę między rozważaniami teoretycznymi i treściami o charakterze bardziej praktycznym i aplikacyjnym, jak również o to, by precyzja wywodu nie czyniła wykładu nazbyt hermetycznym, lecz by równolegle z przekazem formalnym pobudzać i rozwijać właściwą intuicję u odbiorców.

Na rynku księgarskim zdecydowanie brakuje nieco bardziej zaawansowanego kursu, który zainteresowałby matematyków, informatyków, analityków danych i tych wszystkich, którzy chcieliby poznać podstawy matematyczne tej dziedziny, zrozumieć uwarunkowania i ograniczenia metod wnioskowania oraz podjąć trud dalszego rozwijania metod statystycznych.

Jak bardzo wiedza podana w książce STATYSTYKA MATEMATYCZNA może być przydatna i uniwersalna na wielu polach działalności, pokazuje przykładowo następujący fragment Słowa wstępnego„Statystyka zawsze rozwijała się w interakcji z innymi dyscyplinami naukowymi i zastosowaniami praktycznymi. Postęp naukowy i technologiczny, jaki przyniosło ostatnich kilkadziesiąt lat sprawił, że do statystyków kierowane są nowe pytania. Do wyzwań płynących z obszarów tradycyjnie kojarzonych z zastosowaniami statystyki jak fizyka, chemia i astronomia, demografia, ekonomia i finanse, technika i wytwarzanie, biologia, nauki rolnicze, medycyna, farmacja, epidemiologia, genetyka itd. doszły kolejne kierunki współpracy jak choćby informatyka i telekomunikacja, bezpieczeństwo, nauki polityczne i prawne, zarządzanie i marketing, psychologia, socjologia, edukacja, klimatologia i ekologia, literatura i językoznawstwo, sport, sztuka i wiele innych.”

STATYSTYKA MATEMATYCZNA została pomyślana jako podręcznik akademicki dla studentów wydziałów nauk ścisłych uniwersytetów (matematyka, informatyka, fizyka, chemia – przykładowe przedmioty: statystyka, statystyka matematyczna, statystyka i analiza danych), ale także dla studentów politechnik, doktorantów wspomnianych uczelni i instytutów naukowych oraz wszystkich, którzy chcieliby poznać podstawy matematyczne statystyki, zrozumieć uwarunkowania i ograniczenia metod wnioskowania oraz podjąć trud dalszego rozwijania metod statystycznych. (źródło:  Statystyka matematyczna - Przemysław Grzegorzewski (Książka) - Księgarnia PWN)

 

PWN1.png

 

 

Related Articles

logo 2022 joomla footer

© 2022 Tomasz Grębski MATEMATYKA