M-Blog

 

 

Historia Matematyki

historiamatematyki

Tytuł
HISTORIA MATEMATYKI

Wydanie

I

 Tytuł oryginału

History od Mathematics
An Introduction, Seventh Edition

 Autor/ Redaktor naukowy

David M. Burton

 historiamatematyki2

 

 

Rozszerzony opis

Matematyka to królowa nauk – to stwierdzenie, jakże prawdziwe i uniwersalne, może również powodować naszą ciekawość w aspekcie chęci odkrycia tego, co tak naprawdę sprawiło, że tak cenimy tę naukę.

Komu i jakim odkryciom ta dziedzina wiedzy zawdzięcza tak wielkie jej znaczenie dla nasz wszystkich – dla rozwoju człowieka, używanej dziś technologii, odkryć?

Jacy wielcy naukowcy, myśliciele, odkrywcy i genialni matematycy żyli na przestrzeni wieków i zapisali się złotymi zgłoskami na kartach naszej historii? Na pewno wielu z nas słyszało o jednej czy kilku postaciach – typu: Euklides, Newton, Gauss. Być może znamy jedno czy kilka genialnych odkryć czy twierdzeń udowodnionych przez te wielkie nazwiska – ale czy naprawdę znamy kontekst, wyjątkową drogę bardzo wielu, różnych postaci z historii, dzięki którym matematyka zajmuje dziś na świecie tak poczesne miejsce?

Poznanie niesamowitej historii najwspanialszej nauki, jaką jest matematyka to rzecz, której trudno sobie odmówić. A Ty Czytelniku, możesz zapiąć pasy i przygotować się na wielką, fascynującą przygodę – wystarczy, że sięgniesz po książkę profesora Davida M. Burtona zatytułowaną po prostu: HISTORIA MATEMATYKI.

Publikacja napisana jest wciągającym, ciekawym, ale prostym językiem, który może być bez problemu przyswojony zarówno przez osoby, którym matematyka kojarzy się z „czarną magią”, jak i wielbicieli tej dziedziny nauki.

Ten elegancki, klasyczny tekst prof. Burtona dostarcza bogatego kontekstu historycznego dla matematyki, z którą wielu z nas (nie tylko studentów czy uczniów szkół) spotyka się na co dzień.

HISTORIA MATEMATYKI ma takie unikatowe cechy, jak: wielkie bogactwo informacji, dokładność matematyczną i historyczną oraz wyjątkową i wciągająca prezentację treści.

Książkę tę kierujemy zarówno do pasjonatów wiedzy historycznej, matematycznej, wielbicieli nauki, matematyki i jej historii na przestrzeni dziejów, jak również uczniów, nauczycieli i wykładowców matematyki i dziedzin pokrewnych oraz wszystkich, których interesuje ta wspaniała i przebogata w wyjątkowe postaci dziedzina wiedzy.

 

Informacja o autorze/redaktorze

PROF. DAVID M. BURTON

Uniwersytet New Hampshire w Manchesterze

Uniwersytet Yale

PROF. DAVID M. BURTON

Uniwersytet New Hampshire w Manchesterze

Uniwersytet Yale

David M. Burton urodził się jako syn Franka i Marion Giddings Burton w Hartford w stanie Connecticut 29 listopada 1930 r. Dorastał w Worcester i uzyskał tytuł licencjata na Clark University. 

Po uzyskaniu tytułu magistra i doktora na University of Rochester, dołączył do Wydziału Matematyki na University of New Hampshire w 1959 roku.  Karierę nauczycielską zakończył w UNH, zostając następnie emerytowanym profesorem matematyki.

Kariera nauczycielska dr Burtona obejmowała również rok na Uniwersytecie Yale, nauczanie w wielu instytutach letnich dla nauczycieli szkół średnich oraz prezentacje na spotkaniach organizacji nauczycieli matematyki w szkołach średnich. 

Jest autorem kilku książek z zakresu matematyki: o systemach abstrakcyjnych, algebrze abstrakcyjnej i liniowej, teorii liczb i historii matematyki.

 

FRAGMENT KSIĄŻKI

Z WPROWADZENIA:
Ponieważ dostępnych jest wiele świetnych traktatów o historii matematyki, może wydawać się, że napisanie kolejnego nie ma większego sensu. Ale najnowsze prace są bardzo techniczne, napisane przez matematyków dla matematyków lub historyków nauki. Prace te, pomimo godnego podziwu poziomu naukowego i często jasnej prezentacji, nie są zbyt dobrze przystosowane do poziomu uczniów. (Zapewne godnym zauważenia wyjątkiem jest popularne sprawozdanie Howarda Evesa, Introduction to the History of Mathematics (Wprowadzenie do historii matematyki)). Istnieje dziś potrzeba podręcznika dla początkujących studentów, który byłby także dostępny dla zwykłych czytelników zainteresowanych historią matematyki.

Na stronach tej książki próbowałem dać umiarkowanie pełny przegląd tego, jak matematyka rozwijała się przez ostatnich 5000 lat. Ponieważ matematyka jest jednym z najstarszych instrumentów intelektualnych, ma długą historię, przetykaną uderzającymi osobowościami i niezwykłymi osiągnięciami. Narracja jest chronologiczna, zaczyna się od początków matematyki w wielkich cywilizacjach starożytności i rozwija temat aż do końcowych dziesięcioleci XX wieku. Prezentacja z konieczności staje się mniej kompletna w czasach współczesnych, gdy tempo odkryć stało się szybkie, a materia przedmiotu bardziej techniczna. (…)

Z RODZIAŁU 1. Wczesne liczby i symbole

Termin matematyka pochodzi od greckiego słowa mathemata, które było dość ogólnie używane we wczesnym piśmiennictwie, aby wskazać dowolny przedmiot edukacji lub badań. Gdy nauczanie stało się bardziej zaawansowane, okazało się wygodne ograniczenie zakresu tego terminu do określonych pól wiedzy. Uważa się, że pitagorejczycy używali tego terminu do opisu arytmetyki i geometrii, zanim te dwa przedmioty zaczęły być nazywane odrębnie, bez wskazania elementów wspólnych. Wykorzystanie tej nazwy przez pitagorejczyków może stanowić podstawę twierdzenia, że matematyka zaczęła się w Grecji klasycznej w latach od 600 do 300 p.n.e. Ale jej historia sięga znacznie dawniejszych czasów.

Trzy lub cztery tysiące lat temu, w starożytnym Egipcie i Babilonii, istniały już istotne elementy wiedzy, które powinniśmy określić jako matematykę. Jeśli przyjmiemy szersze spojrzenie, że matematyka obejmuje badanie zagadnień natury ilościowej lub przestrzennej – liczbę, wielkość, porządek i postać – jest to działalność, która była obecna od najwcześniejszego okresu doświadczeń ludzkich. W każdym okresie i kulturze byli ludzie z silną chęcią zrozumienia i doskonalenia postaci otaczającego ich świata naturalnego. Odwołując się do słów Aleksandra Pope’a, „Ten wielki labirynt nie jest bez planu”.

Notka na IV okładkę

Drogi Czytelniku, czy mówią coś Ci te nazwiska: Newton, Pascal, Gauss? Być może wielu z nas dobrze je kojarzy i nawet potrafi powiązać je z jakaś ważną zasadą naukową, odkryciem, wynalazkiem…

Ale czy równie dobrze kojarzysz też np. tak wielkie postaci jak: Fibonacci, Cardan, Tartaglia albo Lobachevsky? Istniało na przestrzeni dziejów o wiele więcej doniosłych matematyków i naukowców, którzy nigdy nie powinni być wymazani z kart historii.

Wiedz, że bez tych wszystkich wspaniałych postaci grających swoje naukowe role na przestrzeni wielu dawnych wieków rozwoju ludzkości, nie bylibyśmy w tym miejscu,  w których obecnie jesteśmy, mając dziś do dyspozycji taką technologię i wielkie owoce rozwoju nauki, jaką jest matematyka.

Publikacja ta to wielki przewodnik po dziejach rozwoju królowej nauk, jaką jest matematyka – historii matematyki, wielki naukowców związanych z tą nauką, odkryć naukowych oraz słynnych i ważnych teorii matematycznych.

Termin matematyka pochodzi od greckiego słowa mathemata, które było dość ogólnie używane we wczesnym piśmiennictwie, aby wskazać dowolny przedmiot edukacji lub badań. Gdy nauczanie stało się bardziej zaawansowane, okazało się wygodne ograniczenie zakresu tego terminu do określonych pól wiedzy. Uważa się, że pitagorejczycy używali tego terminu do opisu arytmetyki i geometrii, zanim te dwa przedmioty zaczęły być nazywane odrębnie, bez wskazania elementów wspólnych. Wykorzystanie tej nazwy przez pitagorejczyków może stanowić podstawę twierdzenia, że matematyka zaczęła się w Grecji klasycznej w latach od 600 do 300 p.n.e. Ale jej historia sięga znacznie dawniejszych czasów. (…)

 

Related Articles

logo 2022 joomla footer

© 2022 Tomasz Grębski MATEMATYKA