Liczby rzeczywiste - matura od 2023 - poziom podstawowy

Zadanie 1. [2021 Informator CKE, zad.1, 1 pkt]

Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wartość wyrażenia $$2021$$: $$\left(1-\frac{1}{2022}\right)-\left(1-\frac{2022}{2021}\right): \frac{1}{2021}$$ jest równa

A. 0

B. 1

C. 2021

D. 2023

Rozwiązanie

D

Zadanie 2. [2021 Informator CKE, zad.3, 1 pkt]

Oprocentowanie na długoterminowej lokacie w pewnym banku wynosi $$3 \%$$ w skali roku (już po uwzględnieniu podatków). Po każdym roku oszczędzania są doliczane odsetki od aktualnego kapitału znajdującego się na lokacie - zgodnie z procentem składanym.
Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Po 10 latach oszczędzania w tym banku (i bez wypłacania kapitału ani odsetek w tym okresie) kwota na lokacie będzie większa od kwoty wpłaconej na samym początku o (w zaokrągleniu do $$1 \%)$$
A. $$30 \%$$
B. $$34 \%$$
C. $$36 \%$$
D. $$43 \%$$

Rozwiązanie

B

Zadanie 3. [2021 Informator CKE, zad.4, 2 pkt]

Dane są dwie liczby $$x$$ i $$y$$, takie, że iloraz $$\frac{x}{y}$$ jest równy $$\frac{1+\sqrt{5}}{2}$$.
Oblicz wartość wyrażenia $$\frac{x+y}{x}$$. Wynik podaj bez niewymierności w mianowniku.

Rozwiązanie

Sposób 1.
$$
\begin{aligned}
\frac{x+y}{x} &=1+\frac{y}{x}=1+\frac{2}{1+\sqrt{5}}=\frac{1+\sqrt{5}+2}{1+\sqrt{5}}=\frac{3+\sqrt{5}}{1+\sqrt{5}}=\frac{(3+\sqrt{5})(1-\sqrt{5})}{(1+\sqrt{5})(1-\sqrt{5})}=\\
&=\frac{3-3 \sqrt{5}+\sqrt{5}-5}{1-5}=\frac{-2-2 \sqrt{5}}{-4}=\frac{1+\sqrt{5}}{2}
\end{aligned}
$$
Sposób 2.
$$
\begin{aligned}
\frac{x+y}{x} &=1+\frac{y}{x}=1+\frac{2}{1+\sqrt{5}}=1+\frac{2}{(1+\sqrt{5})} \cdot \frac{(1-\sqrt{5})}{(1-\sqrt{5})}=1+\frac{(2-2 \sqrt{5})}{-4}=\\
&=1+\frac{\sqrt{5}-1}{2}=\frac{2+\sqrt{5}-1}{2}=\frac{1+\sqrt{5}}{2}
\end{aligned}
$$
Sposób 3.
$$
\begin{aligned}
\frac{x+y}{x} &=\frac{\frac{x+y}{y}}{\frac{x}{y}}=\frac{\frac{x}{y}+1}{\frac{x}{y}}=\frac{\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}+\frac{2}{2}\right)}{\frac{1+\sqrt{5}}{2}}=\frac{\left(\frac{3+\sqrt{5}}{2}\right)}{\frac{1+\sqrt{5}}{2}}=\frac{3+\sqrt{5}}{1+\sqrt{5}}=\\
&=\frac{(3+\sqrt{5})}{(1+\sqrt{5})} \cdot \frac{(1-\sqrt{5})}{(1-\sqrt{5})}=\frac{-2-2 \sqrt{5}}{-4}=\frac{1+\sqrt{5}}{2}
\end{aligned}
$$
Sposób 4.
Z równości $$\frac{x}{y}=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$$ wyznaczamy $$x$$ :
$$
x=\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) y
$$
Wyznaczony $$x$$ podstawimy do wyrażenia $$\frac{x+y}{x}$$ :
$$
\begin{aligned}
\frac{x+y}{x} &=\frac{\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) \cdot y+y}{\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) \cdot y}=\frac{y \cdot\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}+1\right)}{y \cdot\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)}=\frac{\frac{1+\sqrt{5}}{2}+\frac{2}{1+\sqrt{5}}}{\frac{1}{2}}=\frac{\frac{3+\sqrt{5}}{2}}{\frac{1+\sqrt{5}}{2}}=\frac{3+\sqrt{5}}{1+\sqrt{5}}=\\
&=\frac{3+\sqrt{5}}{1+\sqrt{5}}=\frac{(3+\sqrt{5})}{(1+\sqrt{5})} \cdot \frac{(1-\sqrt{5})}{(1-\sqrt{5})}=\frac{-2-2 \sqrt{5}}{-4}=\frac{1+\sqrt{5}}{2}
\end{aligned}
$$

Zadanie 4. [2021 Informator CKE, zad.5, 2 pkt]

Dane są liczby $$a=\sqrt{5}-2$$ oraz $$b=\sqrt{5}+2$$.
Oblicz wartość wyrażenia $$\frac{a \cdot b}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}: \frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{a-b}$$ dla podanych $$a$$ i $$b$$.

Rozwiązanie

Sposób 1.
Przekształcamy równoważnie wyrażenie do najprostszej postaci:
$$
\frac{a \cdot b}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}: \frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{a-b}=\frac{a \cdot b}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} \cdot \frac{a-b}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}=\frac{a \cdot b(a-b)}{(\sqrt{a})^2-(\sqrt{b})^2}=\frac{a \cdot b(a-b)}{a-b}=a \cdot b
$$
Podstawiamy wartości $$a$$ i $$b$$ do otrzymanego wyrażenia i obliczamy jego wartość:
$$
a \cdot b=(\sqrt{5}-2)(\sqrt{5}+2)=(\sqrt{5})^2-2^2=5-4=1
$$
18 Informator o egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym od roku szkolnego 2022/2023
Sposób 2.
Zauważmy, że:
$$
a \cdot b=(\sqrt{5}-2) \cdot(\sqrt{5}+2)=(\sqrt{5})^2-2^2=5-4=1
$$
zatem liczby $$a$$ i $$b$$ są wzajemnie odwrotne. Zauważamy także, że:
$$
(\sqrt{a}+\sqrt{b}) \cdot \frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{a-b}=\frac{a-b}{a-b}=1
$$
co oznacza, że liczby $$\sqrt{a}+\sqrt{b}$$ i $$\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{a-b}$$ także są wzajemnie odwrotne: $$\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{a-b}=\frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$$
Z powyższych zależności wynika:
$$
\frac{a \cdot b}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}: \frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{a-b}=a b \cdot \frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}: \frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}=1 \cdot 1=1
$$

Zadanie 5. [2021 Informator CKE, zad.6, 2 pkt]

Dana jest liczba $$x=a-(\sqrt{3}-\sqrt{2})^2$$, gdzie $$a$$ należy do zbioru $$\mathbb{R}$$ liczb rzeczywistych. W rozwiązaniu zadania uwzględnij fakt, że liczby $$\sqrt{3}$$ oraz $$\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}$$ są niewymierne.

Dokończ zdanie. Zaznacz dwie odpowiedzi, tak aby dla każdej z nich dokończenie zdania było prawdziwe.
Liczba $$x$$ jest wymierna dla
A. $$a=5$$
B. $$a=-\sqrt{3}+\sqrt{2}$$
C. $$a=(\sqrt{2}-\sqrt{3})^2+0,3$$
D. $$a=6$$
E. $$a=-2 \sqrt{6}+12,5$$
F. $$a=(\sqrt{2}-\sqrt{3})^2-2 \sqrt{6}$$
G. $$a=-\sqrt{6}$$

Rozwiązanie

CE
Komentarz
Przekształcimy równoważnie wyrażenie określające liczbę $$x-\mathrm{w}$$ tym celu zastosujemy m.in. Wzór skróconego mnożenia:
$$
\begin{aligned}
x &=a-(\sqrt{3}-\sqrt{2})^2=a-\left(\sqrt{3}^2-2 \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{2}+\sqrt{2}^2\right)=a-(3-2 \sqrt{6}+2) \\
&=a-(5-2 \sqrt{6})=a-5+2 \sqrt{6}
\end{aligned}
$$
Liczba $$x$$ będzie wymierna, jeśli liczba $$a$$ będzie postaci: $$a=q-2 \sqrt{6}$$, gdzie $$q$$ będzie dowolną liczbą wymierną:
$$
x=q-2 \sqrt{6}-5+2 \sqrt{6}=q-5
$$
Sprawdzimy, które z liczb $$a$$ podanych w odpowiedziach A-G mają postać $$a=q-2 \sqrt{6}$$ (gdzie $$q$$ jest wymierne):
A. $$a=5$$
B. $$a=-\sqrt{3}+\sqrt{2}$$
C. $$a=(\sqrt{2}-\sqrt{3})^2+0,3=5-2 \sqrt{6}+0,3=5,3-2 \sqrt{6}$$
D. $$a=6$$
E. $$a=-2 \sqrt{6}+12,5$$
F. $$a=5-2 \sqrt{6}-2 \sqrt{6}=5-4 \sqrt{6}$$
G. $$a=-\sqrt{6}$$
Liczby podane w odpowiedziach C i E mają żądaną postać.

Zadanie 6. [2021 Informator CKE, zad.8, 2 pkt]

Pensja pana X jest o $$50 \%$$ wyższa od średniej krajowej, a pensja pana Y jest o $$40 \%$$ niższa od średniej krajowej.
Dokończ zdania. Zaznacz odpowiedź spośród A-D oraz odpowiedź spośród E-H.
1. Pensja pana $$X$$ jest wyższa od pensji pana $$Y$$
A. o $$40 \%$$ pensji pana $$Y$$.
B. o $$90 \%$$ pensji pana $$Y$$.
C. o $$150 \%$$ pensji pana $$Y$$.
D. o $$275 \%$$ pensji pana $$\mathrm{Y}$$.
2. Pensja pana $$Y$$ jest niższa od pensji pana $$X$$
E. o $$60 \%$$ pensji pana $$X$$.
F. o $$73 \%$$ pensji pana $$X$$.
G. o $$90 \%$$ pensji pana $$X$$.
H. o $$150 \%$$ pensji pana X.

Rozwiązanie

1.C $$2 . E$$
Komentarz
Średnią krajową oznaczymy jako $$s$$, pensję pana $$\mathrm{X}$$ jako $$x$$, a pensję pana $$\mathrm{Y}$$ jako $$y$$.
Wtedy: $$x=1,5 s \quad y=0,6 s$$. Wykonujemy obliczenia:
$$
\frac{x}{y}=\frac{1,5 s}{0,6 s}=2,5(250 \%=100 \%+150 \%) \quad \frac{y}{x}=\frac{0,6 s}{1,5 s}=0,4(40 \%=100 \%-60 \%)
$$

Zadanie 7. [2021 Informator CKE, zad.9, 1 pkt]

Na wykresie przedstawiono zależność $$\log K(t)$$, gdzie $$K(t)$$ jest liczbą bakterii w próbce po czasie $$t$$ wyrażonym w godzinach, jaki upłynął od chwili $$t=0$$ rozpoczęcia obserwacji.

logK
Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Gdy upłynęły dokładnie trzy godziny od chwili $$t=0$$, liczba $$K$$ bakterii była równa
A. 3
B. 100
C. 1000
D. 10000

Rozwiązanie

C

Zadanie 8. [2021 Informator CKE, zad.10, 1 pkt]

Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Liczba $$\log _2\left[(\sqrt{2})^2 \cdot(\sqrt{2})^4 \cdot(\sqrt{2})^8\right]$$ jest równa
A. $$\sqrt{2}$$
B. 7
C. 14
D. $$2^7$$

Rozwiązanie

B

Zadanie 9. [2021 Informator CKE, zad.10, 1 pkt]

Rozważmy takie liczby rzeczywiste $$a$$ i $$b$$, które spełniają warunki:
$$
a \neq 0, b \neq 0 \text { oraz } a^3+b^3=(a+b)^3 .
$$
Oblicz wartość liczbową wyrażenia $$\frac{a}{b}$$ dla dowolnych liczb rzeczywistych $$a$$ i $$b$$, spełniających powyższe warunki.

Rozwiązanie

Sposób 1.
Równanie podane w zadaniu przekształcamy w sposób równoważny. Do prawej strony równania zastosujemy wzór na trzecią potęgę sumy liczb $$a$$ i $$b$$ :
$$
\begin{aligned}
&a^3+b^3=(a+b)^3 \\
&a^3+b^3=a^3+3 a^2 b+3 a b^2+b^3 \\
&0=3 a^2 b+3 a b^2 \\
&3 a b(a+b)=0
\end{aligned}
$$
lloczyn po lewej stronie równania jest równy 0 , gdy co najmniej jeden z czynników jest równy 0.
Zatem:
$$
3 a b=0 \quad \text { lub } \quad a+b=0
$$
Stąd mamy:
$$
a=0 \text { lub } b=0 \text { lub } a=-b
$$
Gdy uwzględnimy warunki zadania $$a \neq 0$$ i $$b \neq 0$$, to otrzymujemy:
$$
\frac{a}{b}=\frac{-b}{b}=-1
$$
Sposób 2.
Przekształcamy równanie w sposób równoważny:
$$
\begin{aligned}
&a^3+b^3=(a+b)^3 \\
&a^3+b^3-(a+b)^3=0 \\
&a^3+\left[b^3-(a+b)^3\right]=0
\end{aligned}
$$
Do wyrażenia w nawiasie kwadratowym zastosujemy wzór na różnicę sześcianów:
$$
\begin{aligned}
&a^3+[b-(a+b)] \cdot\left[b^2+b \cdot(a+b)+(a+b)^2\right]=0 \\
&a^3+(-a) \cdot\left(b^2+a b+b^2+a^2+2 a b+b^2\right)=0 \\
&a^3+(-a) \cdot\left(a^2+3 a b+3 b^2\right)=0 \\
&a^3-a^3-3 a^2 b-3 a b^2=0 \\
&-3 a b(a+b)=0
\end{aligned}
$$
Ponieważ $$a \neq 0$$ i $$b \neq 0$$, to powyższe równanie jest spelnione gdy:
$$
a+b=0
$$
Zatem:
$$
a=-b \quad \text { stąd otrzymujemy } \quad \frac{a}{b}=-1
$$

Zadanie 10. [2022 marzec, zad.1, 1 pkt]

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Wartość wyrażenia $$6^{100}+6^{100}+6^{100}+6^{100}+6^{100}+6^{100}$$ jest równa
A. $$6^{600}$$
B. $$6^{101}$$
C. $$36^{100}$$
D. $$36^{600}$$

Rozwiązanie

B

Zadanie 11. [2022 marzec, zad.2, 1 pkt]

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Wartość wyrażenia $$\log _7 98-\log _7 2$$ jest równa
A. 7
B. 2
C. 1
D. (-1)

Rozwiązanie

B

Zadanie 12. [2022 marzec, zad.4, 1 pkt]

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Dla każdej liczby rzeczywistej $$a$$ wartość wyrażenia $$(3+4 a)^2-(3-4 a)^2$$ jest równa
A. $$32 a^2$$
B. 0
C. $$48 a$$
D. $$8 a^2$$

Rozwiązanie

B

Zadanie 13. [2022 wrzesień, zad.1, 1 pkt]

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Wartość wyrażenia $$\left(1+3 \cdot 2^{-1}\right)^{-2}$$ jest równa
A. $$\frac{25}{4}$$
B. $$\frac{4}{25}$$
C. $$\frac{36}{49}$$
D. $$\frac{40}{9}$$

Rozwiązanie

B
Komentarz
Obliczamy wartość wyrażenia:
$$
\left(1+3 \cdot 2^{-1}\right)^{-2}=\left(1+3 \cdot \frac{1}{2}\right)^{-2}=\left(1+\frac{3}{2}\right)^{-2}=\left(\frac{5}{2}\right)^{-2}=\left(\frac{2}{5}\right)^2=\frac{4}{25}
$$

Zadanie 14. [2022 wrzesień, zad.2, 1 pkt]

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Wartość wyrażenia $$2 \log _5 5+1-\frac{1}{2} \log _5 625$$ jest równa
A. 1
B. 5
C. 10
D. 25

Rozwiązanie

A
Komentarz
Obliczamy wartość wyrażenia:
$$
2 \log _5 5+1-\frac{1}{2} \log _5 625=2 \cdot 1+1-\frac{1}{2} \cdot 4=2+1-2=1
$$

Zadanie 15. [2022 wrzesień, zad.5, 2 pkt]

Dokończ zdanie. Wybierz dwie właściwe odpowiedzi spośród podanych.
Dla każdej liczby rzeczywistej $$x$$ i dla każdej liczby rzeczywistej $$y$$ myrażenie $$9-\left(x^2-2 x y+y^2\right)$$ jest równe
A. $$[3-(x-2 y)]^2$$
B. $$[3+(x-2 y)]^2$$
C. $$[3-(x+2 y)]^2$$
D. $$[3-(x-y)] \cdot[3+(x-y)]$$
E. $$[3-(x+2 y)] \cdot[3+(x+2 y)]$$
F. $$-[(x-y)-3] \cdot[(x-y)+3]$$

Rozwiązanie

D F
Komentarz
Przekształcamy wyrażenia, stosując wzór skróconego mnożenia na różnicę kwadratów dwóch wyrażeń:
$$
[3-(x-y)] \cdot[3+(x-y)]=9-(x-y)^2=9-\left(x^2-2 x y+y^2\right)
$$
oraz
$$
-[(x-y)-3] \cdot[(x-y)+3]=-\left[(x-y)^2-9\right]=9-\left(x^2-2 x y+y^2\right)
$$

Zadanie 16. [2022 marzec, zad.14, 1 pkt]

Klient wpłacił do banku 20000 zł na lokatę dwuletnią. Po każdym rocznym okresie oszczędzania bank dolicza odsetki w wysokości $$3 \%$$ od kwoty bieżącego kapitalu znajdującego się na lokacie.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Po 2 latach oszczędzania w tym banku kwota na lokacie (bez uwzględniania podatków) jest równa
A. $$20000 \cdot(1,12)^2$$
B. $$20000 \cdot 2 \cdot 1,03$$
C. $$20000 \cdot 1,06$$
D. $$20000 \cdot(1,03)^2$$

Rozwiązanie

Zadanie 17. [2022 Zbiór zadań CKE, zad.2, 1 pkt]

Liczbę $$a=(\sqrt{2}+\sqrt{7})^2$$ można zapisać w postaci $$a=x+y \sqrt{14}$$, gdzie $$x \in \mathbb{Z}$$ oraz $$y \in \mathbb{Z}$$.
Uzupełnij poniższe równości. Wpisz właściwe liczby w wykropkowanych miejscach.
$$
\begin{aligned}
&x=..... \\
&y=.....
\end{aligned}
$$

Rozwiązanie

$$x=9$$
$$y=2$$

Zadanie 18. [2022 Zbiór zadań CKE, zad.3, 3 pkt]

Rozważmy takie liczby rzeczywiste $$a$$ i $$b$$, które spełniają warunki:
$$
a \neq 0 \quad \text { oraz } b \neq 0 \quad \text { oraz } \quad a \sqrt{2}+b \sqrt{3}=0
$$
Oblicz wartość liczbową wyrażenia $$\frac{a}{b}+\frac{b}{a}$$ dla dowolnych liczb rzeczywistych $$a$$ i $$b$$, spełniających powyższe warunki. Wynik podaj w postaci ułamka bez niewymierności w mianowniku.

Rozwiązanie

Z warunków zadania mamy
$$
a \sqrt{2}+b \sqrt{3}=0
$$
Wynika stąd, że
$$
a \sqrt{2}=-b \sqrt{3}
$$
Mamy zatem zależność
$$
\frac{a}{b}=-\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \text { oraz } \frac{b}{a}=-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}
$$
Podstawiając te wartości do wyrażenia $$\frac{a}{b}+\frac{b}{a}$$ mamy:
$$
\frac{a}{b}+\frac{b}{a}=-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}-\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}=-\frac{\sqrt{6}}{3}-\frac{\sqrt{6}}{2}=-\frac{2 \sqrt{6}}{6}-\frac{3 \sqrt{6}}{6}=-\frac{5 \sqrt{6}}{6}
$$

Zadanie 19. [2022 Zbiór zadań CKE, zad.5, 1 pkt]

Która z podanych równości (A-D) jest prawdziwa? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A. $$(\sqrt{7}+\sqrt{5})^3=\sqrt{7^3}+\sqrt{5^3}$$
B. $$\sqrt{\sqrt{144}+\sqrt{16}}=2^{\frac{4}{2}}$$
c. $$\left(\sqrt{2 \frac{1}{4}}\right)^3=2^{\frac{3}{2}}+\left(\frac{1}{2}\right)^3$$
D. $$(\sqrt[3]{64})^{\frac{1}{8}}=8^3$$

Rozwiązanie

B
Komentarz
Stosując związek pierwiastkowania z potęgowaniem oraz prawa działań na potęgach i pierwiastkach otrzymujemy:
$$
\sqrt{\sqrt{144}+\sqrt{16}}=\sqrt{12+4}=\sqrt{16}=4=2^2=2^{\frac{4}{2}}
$$

Zadanie 20. [2022 Zbiór zadań CKE, zad.7, 1 pkt]

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Wartość wyrażenia $$\log k+\log \frac{1}{100} k^2-\log \frac{1}{10} k^3$$, gdzie $$k>0$$, jest równa
A. $$0$$
B. $$1$$
C. $$(-1)$$
D. $$k$$

Rozwiązanie

C
Komentarz
Stosując wzór na logarytm iloczynu oraz logarytm potęgi, otrzymujemy przekształcanie:
$$
\begin{gathered}
\log k+\log \frac{1}{100} k^2-\log \frac{1}{10} k^3=\log k+\log \frac{1}{100}+\log k^2-\left(\log \frac{1}{10}+\log k^3\right)= \\
=\log k-2+2 \log k+1-3 \log k=-1
\end{gathered}
$$

Zadanie 21. [2022 Zbiór zadań CKE, zad.8, 2 pkt]

Liczby rzeczywiste $$x, y, z$$ spełniają następujące warunki:
$$
x, y, z>0 \text { oraz } x, y, z \neq 1 \text { oraz } y^z=x
$$
Dokończ zdanie. Wybierz dwie właściwe odpowiedzi spośród podanych.
Z podanych warunków wynika, że prawdziwe są równości
A. $$\log _x y=z$$
B. $$y^{-\log _y x}=\frac{1}{x}$$
C. $$\log _x z=y$$
D. $$y^{\log _x y}=x$$
E. $$\log _y x=z$$
F. $$z^{-\log _x z}=\frac{1}{y}$$

Rozwiązanie

B E

Zadanie 22. [2022 Zbiór zadań CKE, zad.9, 1 pkt]

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz $$P$$, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo $$\mathrm{F}$$ - jeśli jest fałszywe.

$$
\begin{array}{|l|l|l|}
\hline \begin{array}{l}
\text { Wyrażenie } 2 x^2-1 \text { można przekształcić równoważnie do wyrażenia } \\
(1-x \sqrt{2})(x \sqrt{2}-1) .
\end{array} & \mathbf{P} & \mathbf{F} \\
\hline \begin{array}{l}
\text { Dla każdej liczby rzeczywistej } x \text { wartość wyrażenia } \\
(2+x)^3-x^2(x+6)-12 x \text { jest równa } 8 .
\end{array} & \mathbf{P} & \mathbf{F} \\
\hline
\end{array}
$$

Rozwiązanie

F P

Zadanie 23. [2022 grudzień, zad.1, 1 pkt]

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Liczba $$\left(5 \cdot 5^{\frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{3}}$$ jest równa
A. $$\sqrt[6]{5}$$
B. $$\sqrt[3]{25}$$
C. $$\sqrt{5}$$
D. $$\sqrt[3]{5}$$

Rozwiązanie

C

Zadanie 24. [2022 grudzień, zad.2, 1 pkt]

Pan Nowak kupił obligacje Skarbu Państwa za 40000 zł oprocentowane $$7 \%$$ w skali roku. Odsetki są naliczane i kapitalizowane co rok.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Wartość obligacji kupionych przez pana Nowaka będzie po dwóch latach równa
A. $$40000 \cdot(1,07)^2$$ zł
B. $$40000 \cdot(1,7)^2$$ zł
C. $$40000 \cdot 1,14$$ zł
D. $$40000 \cdot 1,49$$ zł

Rozwiązanie

A

Zadanie 25. [2022 grudzień, zad.4, 1 pkt]

Liczby rzeczywiste $$x$$ i $$y$$ są dodatnie oraz $$x \neq y$$
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Wyrażenie $$\frac{1}{x-y}+\frac{1}{x+y}$$ można przekształcić do postaci
A. $$\frac{2}{x-y}$$
B. $$\frac{2}{x^2-y^2}$$
C. $$\frac{2 x}{x^2-y^2}$$
D. $$\frac{-2 x y}{x+y}$$

Rozwiązanie

C

Zadanie 26. [2023 maj, zad.2, 1 pkt]

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Liczba $$\sqrt[3]{-\frac{27}{16}} \cdot \sqrt[3]{2}$$ jest równa
A. $$\left(-\frac{3}{2}\right)$$
B. $$\frac{3}{2}$$
C. $$\frac{2}{3}$$
D. $$\left(-\frac{2}{3}\right)$$

Rozwiązanie

A

Zadanie 27. [2023 maj, zad.4, 1 pkt]

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Liczba $$\log _9 27+\log _9 3$$ jest równa
A. 81
B. 9
C. 4
D. 2

Rozwiązanie

D

Zadanie 28. [2023 czerwiec, zad.2, 1 pkt]

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Dla każdej dodatniej liczby rzeczywistej $$x$$ iloczyn $$\sqrt{x} \cdot \sqrt[3]{x} \cdot \sqrt[6]{x}$$ jest równy
A. $$x$$
B. $$\sqrt[10]{x}$$
C. $$\sqrt[18]{x}$$
D. $$x^2$$

Rozwiązanie

A

Zadanie 29. [2023 czerwiec, zad.4, 1 pkt]

Klient wpłacił do banku 30000 zł na lokatę dwuletnią. Po każdym rocznym okresie oszczędzania bank dolicza odsetki w wysokości $$7 \%$$ od kwoty bieżącego kapitału znajdującego się na lokacie.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Po dwóch latach oszczędzania łączna wartość doliczonych odsetek na tej lokacie (bez uwzględniania podatków) jest równa
A. $$2100 \mathrm{zł}$$
B. 2247 zł
C. $$4200 \mathrm{z}$$ 가
D. $$4347 \mathrm{z}$$ 각

Rozwiązanie

D

Zadanie 30. [2023 czerwiec, zad.5, 1 pkt]

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Liczba $$\log _2 \frac{1}{8}+\log _2 4$$ jest równa
A. $$(-1)$$
B. $$\frac{1}{2}$$
C. 2
D. 5

Rozwiązanie

A

Zadanie 31. [2023 czerwiec, zad.6, 1 pkt]

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Liczba $$(1+\sqrt{5})^2-(1-\sqrt{5})^2$$ jest równa
A. 0
B. $$(-10)$$
C. $$4 \sqrt{5}$$
D. $$2+2 \sqrt{5}$$

Rozwiązanie

C

Related Articles

logo 2022 joomla footer

© 2022 Tomasz Grębski MATEMATYKA