Matematyczne portrety

MATEMATYCZNE PORTRETY

 

Czy można "zilustrować" osobę za pomocą krzywej określonej równaniem parametrycznym. Oczywiście, że tak.

Na początek przybliżę pojęcie równania parametrycznego. Równanie parametryczne to - w wielkim skrócie - pojęcie matematyczne definiujące relację przy użyciu parametrów. Wykresem takiego równania są krzywe parametryczne.

W przestrzeni dwuwymiarowej, czyli na płaszczyźnie w znanym układzie współrzędnych wygląda to tak: współrzędne punktów należących do takiej krzywej są określone jako różne funkcje tego samego parametru t:

x(t) = pierwsza funkcja (t)
y(t) = druga funkcja (t)

 

Popularne krzywe parametryczne matematyczne to:

 

Równanie parametryczne

Wykres

 

Ślimak Pascala

 

     ANIMACJA

Krzywa motylkowa

Figura Lissajous

Cykloida

 

ANIMACJA 1

ANIMACJA 2

ANIMACJA 3

 

 

 

Strofoida

 

Cissoida Dioklesa

 

 

Hipocykloida

     ANIMACJA


 

Niektórzy z Was powiedzą, że wzory powyższych krzywych są skomplikowane.

Zobaczcie więc krzywe parametryczne przedstawiające portrety znanych osób.

Na koniec możecie dokładnie przeanalizować taki wzór dla portretu Michaela Jacksona.

Dla innych osób równania wyglądają podobnie.

 


 

Adele

Brad Pitt

Amy Winehouse

Chuck Norris

Bob Marley

Isaac Newton

Elvis Presley

John Lennon

Mick Jagger

Marilin Monroe

Bono z U2

Martin Luther King

Steve Jobs

Albert Einstein

Michael Jackson

poniżej wzór krzywej parametrycznej opisującej portret Jacksona.

 


2014 Tomasz Grębski

Related Articles

logo 2022 joomla footer

© 2022 Tomasz Grębski MATEMATYKA