Równania i nierówności kwadratowe z parametrem - video lekcja

RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI KWADRATOWE

Z PARAMETREM

 

 


 

Wstęp - czyli wzory Viete'a i ich zastosowanie

Jak przekształcać wyrażenia do wzorów Viete'a, przykłady zastosowania.

Koniecznie obejrzyj tą lekcję zanim przejdziesz do poniższych zadań.

 

 


 

 1. RÓWNANIA KWADRATOWE Z PARAMETREM

 


Zadanie 1

Dla jakiej wartości parametru m równanie

x2 + (m ? 5)x + m2 + m + 0,25 = 0 

ma dwa różne pierwiastki tych samych znaków?

 


 

Zadanie 2

Dla jakiej wartości parametru m równanie

x2 ? (2m ? 4)x + m2 ? 2m - 3 = 0 

ma dwa różne rozwiązania dodatnie?

Na filmie również strategie jak tworzyć warunki dotyczących znaków rozwiązań.

 


 

Rozwiązania poniższych zadań na filmie:

 

Zadanie 3

Dla jakiej wartości parametru m równanie

2x2 - 3(m ? 1)x + m2 + 3m + 4 = 0 

ma dwa różne rozwiązania jednakowych znaków?

 

Zadanie 4

Dla jakiej wartości parametru m równanie

2x2 + (m ? 9)x + 1 - m2 = 0 

ma dwa rozwiązania przeciwnych znaków?

 

Zadanie 5

Dla jakiej wartości parametru k różne rozwiązania równania

kx2 - (k + 1)x  - 2k + 3 = 0 

spełniają warunek 1/x1 +1/x2 = k + 1?

 

Zadanie 6

Dla jakiej wartości parametru m równanie

x2 + 2(m ? 1)x + m2 - 4 = 0 

ma dwa różne rozwiązania, których suma kwadratów jest mniejsza od 12?

 

Zadanie 7

Dla jakiej wartości parametru m równanie

x2 + 2(m ? 1)x + 2m + 1 = 0 

ma dwa różne rozwiązania spełniające warunek 3(x12x2 + x22x1) + 6 < x12 + x22?

 

Zadanie 8

Dla jakiej wartości parametru m równanie

x2 - 6mx +2 = 2m -9m2

ma dwa różne rozwiązania większe od 3?

 

Rozwiązania powyższych zadań na filmie:

 


 

Zadanie 9

Dla jakiej wartości parametru m równanie

x2 ? (2m ? 1)x +m2 ? 4 = 0 

ma dwa różne rozwiązania mniejsze od 4?

 


 

Zadanie 10

Zbadaj liczbę rozwiązań równania

(k + 1)x2 - 4kx +2k + 3 = 0 

w zależności od parametru k.

 


 

Zadanie 11

Zbadaj liczbę rozwiązań równania

(2m - 3)x2 + 4mx + m - 1 = 0 

w zależności od parametru m.

 


 

Zadanie 12

Dla jakiej wartości parametru m równanie

mx2 ? 3x + m = 0

ma tylko jedno rozwiązanie?

 

 


 

Rozwiązania poniższych zadań na filmie:

 

Zadanie 13

Dla jakiej wartości parametru m równanie

x2 + 2x + m - 1 = 0 

ma dwa różne rozwiązania spełniające warunek |x1| + |x2| < 3

 

Zadanie 14

Dla jakiej wartości parametru m funkcja

y = x2 - 2x + m  = 0 

ma dwa różne miejsca zerowe spełniające warunek  7x2  - 4x= 47 ?

 

Rozwiązania powyższych zadań na filmie:

 


 

2. NIERÓWNOŚCI KWADRATOWE Z PARAMETREM

 


Zadanie 15

Dla jakiej wartości parametru m nierówność

x2 ? 2(m + 1)x +2m2 + 3m ? 1 > 0 

jest prawdziwa dla każdej liczby rzeczywistej x?

 


Zadanie 16

Dla jakiej wartości parametru m dziedziną funkcji

f(x) =  [(m2 + m - 6)x2 + (m - 2)x  + 1]1/2  

jest liczb rzeczywistych?

Na filmie również strategie jak tworzyć warunki w nierównościach kwadratowych z parametrem.


Zadanie 17


 

 

 

 

Related Articles

logo 2022 joomla footer

© 2022 Tomasz Grębski MATEMATYKA