GeoGebra - spis zagadnień

Spis zagadnień

z zastosowaniem programu GeoGebra

 

 

Funkcje

 

Funkcja wykładnicza - wykres i własności
Funkcja homograficzna - wykres i własności, postać ogólna i kanoniczna
Funkcja kwadratowa - największa i najmniejsza wartość funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym
Funkcja kwadratowa - zamiana postaci funkcji kwadratowej
Funkcja kwadratowa - wykresy funkcji kwadratowej otrzymane z postaci ogólnej, iloczynowej i kanonicznej
Funkcja kwadratowa - wykres i własności
Funkcja kwadratowa - szablony wykresów
Funkcja liniowa - wykres i własności

 

Równania i nierówności

 

Nierówności wielomianowe z czterema miejscami zerowymi
Nierówności wielomianowe z trzema miejscami zerowymi
Równania kwadratowe o współczynnikach całkowitych

 

Geometria

 

Okrąg opisany na trójkącie i okrąg wpisany w trójkąt
Kąty w kole

 

Stereometria

 

Ostrosłup prawidłowy sześciokątny
Ostrosłup prawidłowy czworokątny
Ostrosłup prawidłowy trójkątny
Graniastosłup prawidłowy sześciokątny
Graniastosłup prawidłowy trójkątny

 

Statystyka

 

Średnia arytmetyczna, mediana, moda (dominanta), wariancja, odchylenie standardowe
Średnia arytmetyczna i średnia ważona

 

Działania na zbiorach i przedziałach

 

Działania na zbiorach - podejście graficzne - diagramy Venna
Działania na przedziałach

 

Różności

 

Typy osobowości
Ile jest jajka w jajku?

 

 

Related Articles

logo 2022 joomla footer

© 2022 Tomasz Grębski MATEMATYKA