Średnia arytmetyczna, mediana, moda (dominanta), wariancja, odchylenie standardowe

Statystyka
 

Statystyka

Średnia arytmetyczna, mediana, moda (dominanta), wariancja, odchylenie standardowe

 

 

 

 

 

żródło:https://www.geogebra.org/u/hankag

Related Articles

logo 2022 joomla footer

© 2022 Tomasz Grębski MATEMATYKA