Wariacje z powtórzeniami i bez powtórzeń - video lekcja

WARIACJE Z POWTÓRZENIAMI I BEZ POWTÓRZEŃ

 

 

 

Na filmie:

 

Definicja wariacji bez powtórzeń i z powtórzeniami wraz z jej omówieniem

Rozwiązania zadań:

Zad.1. Ile jest różnych liczb trzycyfrowych utworzonych z cyfr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9?

Zad.2. Ile różnych pięcioliterowych kodów można utworzyć z liter A, B, C?

Zad.3. Oblicz, ile jest różnych czterocyfrowych:

a) liczb,  kodów PIN,

w których cyfry mogą się powtarzać.

Zad.4. Na ile sposobów można wrzucić 5 kul ponumerowanych do 6 różnych szuflad, jeżeli:

a) kule wrzucamy dowolnie,    b) każda kula ma trafić do innej szuflady?

Zad.5. Na ile sposobów sekretarka może wrzucić do trzech różnych szuflad 4 listy zaadresowany do różnych osób?

Zad.6. Ile jest liczb dwucyfrowych, w których zapisie występuje:

a) cyfra 1 i cyfra 7,  b) cyfra 1 lub cyfra 7?

Zad.7. Każdemu spośród czterech uczniów przyporządkowujemy ocenę roczną z matematyki. Ile jest możliwych wyników tego przyporządkowania, jeżeli:

a) każdy z uczniów będzie miał inną ocenę,

b) każdy z uczniów może uzyskać dowolną ocenę?

Zad.8. Na peronie czekają na pociąg cztery osoby. Podjeżdża pociąg złożony z siedmiu wagonów. Na ile sposobów czekające osoby mogą wsiąść do pociągu, jeśli:

a) każda z nich ma wsiąść do innego wagonu,

b) każda z nich wybiera wagon dowolnie?

Zad.9. Oblicz, ile jest różnych czterocyfrowych:

a) liczb,  kodów PIN,

w których cyfry nie mogą się powtarzać.

Zad.10. Ile różnych liczb czterocyfrowych nieparzystych, w których wszystkie cyfry są różne, można utworzyć z cyfr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7?

Zad.11. Ile jest różnych liczb trzycyfrowych o różnych cyfrach, utworzonych z cyfr należących do zbioru {4, 5, 6, 7, 8, 9} i jednocześnie większych od 666?

Zad.12. Ile jest telefonicznych numerów komórkowych, składających się z dziewięciu cyfr takich, że:

a) pierwszą cyfrą jest 5 lub 6, trzecią cyfrą jest 0, a pozostałe cyfry nie są ani piątką, ani szóstką, ani zerem,

b) każda cyfra jest inna i na pierwszym miejscu nie występuje 0,

c) każda kolejna cyfra tego numeru jest liczbą o jeden mniejszą od poprzedniej,

d) pierwsza, trzecia, piąta, siódma i dziewiąta cyfra jest taka sama i jest liczbą nieparzystą, zaś pozostałe cyfry są różnymi liczbami parzystymi?

Zad.13. Ile jest różnych liczb dwucyfrowych:

a) podzielnych przez 2 lub przez 3,

b) podzielnych przez 4 lub 7,

c) większych od 40 lub podzielnych przez 8,

d) podzielnych przez 2 lub 5 i niepodzielnych przez 6?

 

 

 

 

 


 

Related Articles

logo 2022 joomla footer

© 2022 Tomasz Grębski MATEMATYKA