Kombinacje bez powtórzeń - video lekcja

Kombinacje bez powtórzeń  

 

Na filmie:


 

Definicja kombinacji bez powtórzeń wraz z jej omówieniem

oraz zadania:

Zad.1. Na ile sposobów można wybrać czteroosobową delegację z grupy 7 osób?

Zad.2. Z grupy 3 kobiet i 4 mężczyzn wybieramy trzy osoby. Ile jest takich sposobów wyboru, aby wśród wybranych osób:

a) były same kobiety,    b) byli sami mężczyźni,   c) były dwie kobiety i jeden mężczyzna?

Zad.3. W klasie jest 8 chłopców i 9 dziewcząt. Wybieramy cztery osoby. Ile jest możliwych sposobów wyboru tych czterech osób, tak aby wśród nich?

a) byli sami chłopcy,  b) połowę stanowiły dziewczęta,   c) były trzy dziewczynki i jeden chłopiec,  d) był co najmniej jeden chłopiec?

Zad.4. W urnie jest 7 kul białych, 2 czarne i 1 zielona. Ile jest możliwych sposobów wyboru dwóch kul z tej urny, tak by:

a) kule były różnych kolorów,   b) obie kule były białe,   c) kule były tego samego koloru,

d) przynajmniej jedna z kul była biała?

Zad.5. Z talii 52 kart losujemy cztery karty. Ile jest możliwych wyników losowania, jeśli wśród tych czterech kart mają być:

a) dwie damy i dwa asy,   b) trzy karty młodsze od dziewiątki i jeden król,

c) trzy figury i jedna karta nie będąca figurą?

 

 

 

 

 

 

Related Articles

logo 2022 joomla footer

© 2022 Tomasz Grębski MATEMATYKA