Odległość punktu od prostej i zastosowanie wzoru na odległość punktu od prostej - video lekcja

Geometria Analityczna  

Odległość punktu od prostej

 

 

 

 

Zastosowanie wzoru na odległość punktu od prostej

 

 

Zad. 1.

Dana jest prosta k: 8x - 15y + 7 = 0 i punkt P(a, 3). Wyznacz parametr a, jeśli wiemy, że że odległość punktu P od prostej k wynosi 2.

Zad.2.

Wyznacz równanie prostej, do której należy punkt P(1, -1) i takiej, że odległość punktu Q(8, -2) od tej prostej wynosi 5.

 

 

 

 

 

 

Related Articles

logo 2022 joomla footer

© 2022 Tomasz Grębski MATEMATYKA