Postać kanoniczna funkcji kwadratowej cz.1 - video lekcja

Postać kanoniczna funkcji kwadratowej

Wykres, wzór, własności, itp.


Na filmie wszystko o postaci kanonicznej funkcji kwadratowej oraz zadania:


Zad.1.

Funkcję y = 2x2 przesunięto o wektor o współrzędnych [3, 5]. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej.


Zad.2.

Funkcję y = 5x2 przesunięto o wektor o współrzędnych [-7, -3]. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej.


Zad.3.

Funkcję y= -x2 przesunięto o wektor o współrzędnych [2, 4]. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej.


Zad.4.

Funkcję kwadratową y = 3x2 przesunięto o pewien wektor i otrzymano funkcję y = 3(x - 5)2 + 7. Wyznacz współrzędne wektora o jaki przesunięto funkcję.


Zad.5.

Funkcję kwadratową y = -2x2 przesunięto o pewien wektor i otrzymano funkcję y = -2(x + 1)2 - 4. Wyznacz współrzędne wektora o jaki przesunięto funkcję.


Zad.6.

Funkcję kwadratową y = 3x2 przesunięto o pewien wektor i otrzymano funkcję y = 3x2 - 5. Wyznacz współrzędne wektora o jaki przesunięto funkcję.


Zad.7.

Naszkicuj wykres funkcji y = x2, a następnie przesuń ten wykres o wektor [-3, -2]. Napisz wzór otrzymanej funkcji w postaci kanonicznej. (rozwiązanie dwoma sposobami)


Zad.7.

Wyznacz wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej, wiedząc, że jej wierzchołek ma współrzędne (-1, -1) oraz do wykresu funkcji należy punkt A(2, -4).


Zad.7.

Wyznacz wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej, wiedząc, że jej wierzchołek ma współrzędne (-4, -2) oraz do wykresu funkcji należy punkt A(4, -3).


Zad.7.

Naszkicuj wykres funkcji y = (x + 3)2 - 1. Następnie z wykresu odczytaj własności funkcji:

- dziedzinę,

- zbiór wartości,

- maksymalne przedziały monotoniczności,

- równanie osi symetrii,

- argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie, nieujemne, ujemne i niedodatnie,

- wartość największą i najmniejszą.


 

Video lekcja:

 

 

 

 

 

 


 

Related Articles

logo 2022 joomla footer

© 2022 Tomasz Grębski MATEMATYKA