Funkcja i sposoby jej opisywania - video lekcja

Funkcja i sposoby jej opisywania      

Funkcja i sposoby jej opisywania  

 

Na filmie obszerne wprowadzenie do funkcji oraz dużo zadań

 

Definicja funkcji:

Funkcją nazywamy takie przyporządkowanie określone na zbiorze X posiadające wartości ze zbioru Y,
w którym 
każdemu elementowi ze zbioru X odpowiada dokładnie jeden element ze zbioru Y (może to być ten sam element).

 

Zbiór X ? jest to zbiór argumentów, czyli dziedzina funkcji
Zbiór Y ? opisuje zbiór wartości funkcji

Każdy argument x musi posiadać dokładnie jedną wartość funkcji y

Kilka argumentów x może posiadać tę samą wartość funkcji y

Jak zapamiętać, który to argument, a która to wartość funkcji?

To proste ? wykorzystaj kolejność alfabetyczną:

Argument ? X (Dziedzina)

Wartość ? Y (Zbiór wartości)

Dziedzina funkcji ? to zbiór argumentów funkcji, dla których funkcja istnieje (ma sens).

W praktyce są to wszystkie liczby, które możemy wpisać do wzoru funkcji. Dziedzinę funkcji możemy również odczytać z wykresu. Wówczas patrzysz w jakiej części osi X leżą punkty Twojego wykresu. Dziedzina to po prostu zakres X.

Dziedzinę funkcji najczęściej oznaczamy przez: X, D, Df.

Zbiór wartości funkcji ? jest to zbiór wszystkich y-ów należących do tej funkcji. Są to liczby, które możemy wyznaczyć wstawiając poszczególne argumenty ?x? do wzoru funkcji. Bardzo często też można spotkać zadania, w których należy odczytać zbiór wartości z wykresu funkcji. Zbiór wartości to po prostu zakres Y.

Zbiór wartości najczęściej oznaczamy przez: Y lub ZW.

Przykłady funkcji ?z życia?:

- każdemu uczniowi przyporządkowany jest dokładnie jeden numer w dzienniku

- każdemu człowiekowi przyporządkowany jest jeden nr pesel

- każdemu samochodowi przyporządkowany jest jeden nr rejestracyjny

- każde państwo ma przyporządkowaną stolicę

- każda ulica ma przyporządkowana nazwę

- każda góra ma przyporządkowaną wysokość

- każdy towar ma przyporządkowaną cenę

- każdy list ma przyporządkowany adres

Sposoby opisywania funkcji:

1.      Opis słowny

2.      Graf

3.      Uporządkowane pary punktów

4.      Tabelka

5.      Wzór

6.      Wykres

 


Zadania

 

 

Related Articles

logo 2022 joomla footer

© 2022 Tomasz Grębski MATEMATYKA