Dowodzenie nierówności - video lekcja

Dowodzenie

Zadania na dowodzenie nierówności

 

Zapraszam do obejrzenia obszernego filmu dotyczącego dowodzenia nierówności algebraicznych, na którym na wstępie znajdziecie 10 "przykazań" pomocnych przy tych zadaniach.

Po obejrzeniu wprowadzenia rozpocznie się automatyczne odtwarzanie rozwiązań wszystkich poniższych zadań.

 

 

 

 

 


Zadanie 1

Wykazać, że dla każdych liczb rzeczywistych zachodzi nierówność .


Zadanie 2

Wykazać, że dla każdych liczb rzeczywistych dodatnich zachodzi nierówność .


Zadanie 3

Wykazać, że dla każdej liczby rzeczywistej prawdziwa jest nierówność .


Zadanie 4

Wykazać, że dla każdych liczb rzeczywistych oraz  zachodzi nierówność .


Zadanie 5

Wykazać, że dla dowolnych liczb dodatnich  zachodzi nierówność .


Zadanie 6

Wykazać, że jeśli  to zachodzi nierówność .


Zadanie 7

Wykazać, że dla dowolnych liczb rzeczywistych  zachodzi nierówność .


Zadanie 8

Wykazać, że dla dowolnych liczb rzeczywistych  zachodzi nierówność .


Zadanie 9

Wykazać, że dla dowolnych liczb dodatnich  zachodzi nierówność .


Zadanie 10

Wykazać, że dowolne liczby dodatnie  spełniają nierówność .


Zadanie 11

Wykazać, że dowolne liczby dodatnie  spełniają nierówność .


Zadanie 12

Korzystając z nierówności dla dodatnich  udowodnij, że dla dowolnych liczb dodatnich  zachodzi nierówność .


Zadanie 13

Korzystając z nierówności dla dodatnich  udowodnij, że dla dowolnych liczb dodatnich  zachodzi nierówność .


Zadanie 14

Wykazać, że jeśli  to .


Zadanie 15

Wykazać, że jeśli  to .


Zadanie 16

Wykazać, że jeśli  to .


Zadanie 17

Wykazać, że jeśli  to .


Zadanie 18

Wykazać, że jeśli  to .


Zadanie 19

Wykazać, że jeśli dwie dowolne liczby rzeczywiste  spełniają nierówność  to 


Zadanie 20

Wykazać, że jeśli dwie dowolne liczby rzeczywiste  spełniają nierówność  to 


Zadanie 21 (PP maj 2012)

Uzasadnij, że jeśli liczby rzeczywiste  spełniają nierówności , to .


Zadanie 22

Wykazać, że dla każdych liczb rzeczywistych prawdziwa jest nierówność .


Zadanie 23

Udowodnij, że dla dowolnych liczb rzeczywistych  takich, że  prawdziwa jest nierówność.


Zadanie 24

Wykazać, że jeśli  to .


Zadanie 25

Wykazać, że jeśli  to wyrażenie  przyjmuje zawsze wartości dodatnie.


Zadanie 26

Wykazać, że dla dowolnego kąta ostrego zachodzi nierówność to.


Zadanie 27

Wykazać, że jeśli  to .


Zadanie 28  (PR maj 2014)

Udowodnij, że dla każdych liczb rzeczywistych dodatnich  prawdziwa jest nierówność


Zadanie 29 (PP czerwiec 2014)

Wykazać, że dla dowolnych liczb rzeczywistych  prawdziwa jest nierówność .


Zadanie 30 (PR maj 2013)

Udowodnij, że dla każdych liczb rzeczywistych dodatnich  takich, że  prawdziwa jest nierówność.

Możesz skorzystać z tożsamości 


Zadanie 31 (PR czerwiec 2013)

Uzasadnij, że jeśli  , to .


Zadanie 32 (PR maj 2012)

Udowodnij, że jeżeli  , to prawdziwa jest nierówność .


 

Zadanie 33 (PR czerwiec 2012)

Udowodnij, że dla dowolnych liczb dodatnich  prawdziwa jest nierówność .


Zadanie 34 (PR sierpień 2010)

Wykaż, że nierówność  jest spełniona przez wszystkie liczby rzeczywiste 


Zadanie 35 (PP wrzesień 2009)

Udowodnij, że jeśli  są liczbami naturalnymi oraz  to 

 


Zadanie 36

Wykaż, że dla dowolnych liczb rzeczywistych  zachodzi nierówność 


Zadanie 37

Wykaż, że jeżeli , to 


Zadanie 38

Wykaż, że jeżeli , to 


Zadanie 39

Wykaż, że jeżeli  to 


Zadanie 40

Wykaż, że jeżeli , to 


 

 

Related Articles

logo 2022 joomla footer

© 2022 Tomasz Grębski MATEMATYKA