Zadanie 5


Zadanie 5.

Rozwiązać równanie: 

\(x^2-x=\frac{2 a+1}{a-1}\).

Znaleźć warunek istnienia pierwiastków.


Zobacz odpowiedź

Zaloguj się, aby zobaczyć.

logo 2022 joomla footer

© 2022 Tomasz Grębski MATEMATYKA