Zadanie 1


Zadanie 1.

Rozwiązać równanie: 

\(x^2-2 m x+2 m^2+m-6=0\) 

Znaleźć warunek istnienia pierwiastków; dla jakich wartości parametru \(m\) równanie ma podwójny pierwiastek ?


Zobacz odpowiedź

Zaloguj się, aby zobaczyć.

logo 2022 joomla footer

© 2022 Tomasz Grębski MATEMATYKA