Stereometria - P

Optymalizacja Poziom Podstawowy CKE Stereometria Poziom Podstawowy CKE Stereometria Poziom Podstawowy CKE

 

Stereometria

Poziom podstawowy

 

Zadania otwarte z matur i informatorów maturalnych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej od roku 2001 do chwili obecnej.

 

(opis zadań: przy każdym zadaniu podany jest rok, miesiąc, nr zadania, liczba punktów oraz oznaczenie dla arkuszy od roku 2015: NF - nowa formuła, SF - stara formuła)

 


Zadanie 1. [2002 maj, zad. 10. (5 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 2. [2005 grudzień, zad. 10. (7 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 3. [2005 maj, zad. 10. (7 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 4. [2006 listopad, zad. 7. (6 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 5.  [2006 maj, zad. 9. (6 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 6. [2006 styczeń, zad. 8. (6 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 7. [2007 maj, zad. 10. (5 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 8. [2008 maj, zad. 11. (5 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 9. [2008 marzec zestaw 1, zad. 9. (4 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 10. [2008 marzec zestaw 1, zad. 11. (4 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 11. [2008 marzec zestaw 2, zad. 9. (4 pkt)]

pokaż związanie


Zadanie 12. [2009 maj, zad. 11. (5 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 13. [2009 styczeń, zad. 7. (5 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 14. [2010 Informator CKE, zad. 90]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 15. [2010 Informator CKE, zad. 91]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 16. [2010 Informator CKE, zad. 92]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 17. [2010 Informator CKE, zad. 101]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 18. [2010 Informator CKE, zad. 102]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 19. [2010 Informator CKE, zad. 14]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 20. [2010 maj, zad. 32. (4 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 21. [2009 wrzesień P1, zad. 33. (5 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 22. [2009 wrzesień P2, zad. 28. (5 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 23. [2010 sierpień, zad. 33. (4 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 24. [2011 czerwiec, zad. 32. (4 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 25. [2011 maj, zad. 33. (4 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 26. [2011 sierpień, zad. 33. (4 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 27. [2012 czerwiec, zad. 34. (4 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 28. [2012 maj, zad. 33. (4 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 29. [2012 marzec, zad. 30. (4 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 30. [2012 sierpień, zad. 33. (4 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 31. [2013 czerwiec, zad. 32. (4 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 32. [2013 maj, zad. 33. (4 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 33. [2013 sierpień, zad. 31. (2 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 34. [2013 sierpień, zad. 34. (4 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 35. [2014 czerwiec, zad. 32. (4 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 36. [2013 grudzień, zad. 33. (4 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 37. [2014 Informator CKE, zad. 39. (2 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 38. [2014 Informator CKE, zad. 40. (4 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 39. [2014 grudzień NF, zad. 33. (4 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 40. [2014 maj, zad. 32. (4 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 41. [2014 sierpień, zad. 33. (4 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 42. [2015 czerwiec NF, zad. 34. (5 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 43. [2015 maj NF, zad. 32. (4 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 44. [2015 sierpień NF, zad. 33. (4 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 45. [2015 sierpień SF, zad. 34. (5 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 46. [2016 czerwiec NF, zad. 32. (4 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie47. [2016 maj NF, zad. 33. (5 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 48. [2016 sierpień NF, zad. 33. (5 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 49. [2017 czerwiec NF i SF, zad. 34. (5 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 50. [2017 maj NF i SF, zad. 34. (4 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 51. [2017 sierpień NF i SF, zad. 34. (5 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 52. [2018 czerwiec NF i SF, zad. 32. (5 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 53. [2018 maj NF i SF, zad. 34. (4 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 54. [2018 sierpień NF i SF, zad. 32. (5 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 55.  [2019 maj NF i SF, zad. 34. (5 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 56.  [2019 czerwiec NF i SF, zad. 32. (5 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 57.  [2019 sierpień NF i SF, zad. 34. (5 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 58.  [2020 maj NF i SF, zad. 34. (5 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 59. [2020 lipiec, zad. 34. (5 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Zadanie 60. [2020 sierpień, zad. 33. (4 pkt)]

pokaż rozwiązanie


Related Articles